eşitdirmək

eşitdirmək
icb. Qulağına çatdırmaq, hiss etdirmək, xəbərdar etdirmək, bildirmək. <Xədicə> indi isə mahnı oxuyub səsini mənə eşitdirirdi. S. H.. Sona . . əmisi arvadını sıxma-boğmaya salanlara da eşitdirmək istəyib bərkdən dedi. . Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • eşitdirmə — «Eşitdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • car — 1. car çəkmək (çağırmaq) – 1) köhn. Yüksək səslə camaata bir şeyi xəbər vermək, elan etmək, bildirmək. <Mozalan bəy:> Gördüm, bir hambal car çağırır ki, üç gündür Hacı Seyid Ağanın qızılquşu qaçıbdır. Ə. H.. <Şeyx Haşimi nişançılara:> …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qulaq — is. 1. İnsan və heyvanlarda eşitmə orqanı. Qulağı ağrımaq. Qulaq həkimi. – Nəvəsi onun . . burnundan, qulağından yapışır, boğazının altını qıdıqlayır. M. Rz.. 2. Qulaqları örtmək üçün papağın yanlarından sallanan hissəsi. Papağın qulaqlarını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sıxma-boğma — is. Bir birini sıxma, sıxışdırma, basabas. <Əliqulu:> Sonra yavaş yavaş sıxma boğma başlandı. S. Rəh.. Bu sonsuz sıxma boğmaya daha nə qədər dözmək olar. İ. Hüseynov. ◊ Sıxma boğmaya salmaq – çox sıxışdırmaq, çıxılmaz vəziyyətə salmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söz — is. 1. Bir şey və ya hadisə haqqındakı anlayışın səslə ifadəsindən ibarət olan nitq vahidi; kəlmə. Sözün mənası. – Hamıya bir vahimə düşdü, söz demək istəyənlərin sözləri boğazlarında qurudu. B. T.. Əşrəfin danışdığı gözəl sözlərə qulaq asanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xosunlaşmaq — f. dan. Heç kəsə eşitdirmədən bir birilə gizli gizli, pıç pıç danışmaq, pıçıldaşmaq. Gün çırtadı, göz qamaşdı; Araz mənlə xosunlaşdı. . Şəhriyar. Əlində çatı, buzovu mala qatan arvadlar bir birini görən kimi xosunlaşırdılar. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yavaşca — z. Astaca, üsulluca, yavaşcadan, hiss etdirmədən, səs çıxarmadan, bildirmədən. Yavaşca yerindən durdu. Yavaşca kənara çəkildi. – Axırda zəiflər yavaşca başlayırlar əkilməyə və güclülər, yəni dəstə sahibləri qalırlar məclisdə. C. M.. Zeynal… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaymaq — f. 1. Bir şeylə yastıladaraq nazik qat halına salmaq, uzatmaq, açmaq, böyütmək. Qadınlardan birisi yuxa yayır, o birisi də çevirirdi. Ə. Vəl.. 2. Ətrafa səpələmək, dağıtmaq, tək tək, sərbəst otlamağa buraxmaq. Sürünü otlağa yaymaq. – <Kərim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”